Müdür

emeksizDOÇ. DR. ABDULKADİR EMEKSİZ

 Doğum Tarihi: 1972

 Unvanı: Doç. Dr.

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1995
Y. Lisans Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998
Doktora Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003
Doçentlik Halkbilimi 2011

 

YÖNETİLEN TEZLER

YÜKSEK LİSANS

  1. Gamze Ilıcak,Sadi Yaver Ataman’ın Eserlerinde İstanbul Folkloru, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. )

Ayman Jarkimbayeva, Kars ve Almatı Şehirlerindeki Âşıkların Usta-Çırak Geleneği Bakımından Karşılaştırılması, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. )

Eda Aydın, Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Makale Çalışmalarının Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. )

Cansever Kayapunar, Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Kitap Çalışmalarının Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. )

Adelga İbrgimova, Kazak Masalları Üzerine Yapılan Çalışmaların Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. )

Barış Aydındağ, Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul Folkloru, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010)

Zehra Hamarat, Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010)

Mehmet Tuncer, Sait Faik’in Hikâyelerinin Halkbilimi Unsurları Bakımından İncelenmesi, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.)

Funda Türkmen, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde İstanbul Folkloru, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.)

Uğur Tuncel, Süreli Yayınlardaki Masalla İlgili Çalışmaların Açıklamalı Bibliyografyası, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011)

Bairma Ochirova, Türk ve Buryat Efsanelerinde Dağ Kültü, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Doktora Tezi, İstanbul, 2013)

AMİNE KRİYE, Türkiye Türkleri İle Uygur Türklerinin Konya-Hoten İlleri Çerçevesinde Halk Kültürü Bakımından Karşılaştırılması, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014)

MALİHEH SHAMSİZADEHMALEKİ, Urmiye Aşıklık Geleneği Ve Aşık Garip Hikayesi İncelemesi, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014)

ELİF TUBA TATAROĞLU, Anadolu Tıbbi Folklorunda Cilt Hastalıkları Ve Tedavi Uygulamaları, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014)

YÜKSEK LİSANS

ALİ ÖZTÜRK  2011 –         Aşık Edebiyatı İle İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir  Bibliyografya Denemesi (1911-2011)

FATMA BİLGİN 2013 – Dede Korkutla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi

DOKTORA

AHMET ÜNLÜ   2008 –    Altay Destanlarına Göre Türk Aile Yapısı

ZEHRA HAMARAT           2010 –    Bayrami Menakıbnamelerinin Sosyal Değerler Bakımından Karşılaştırmalı Analizi

EVRİM ULUSAN ÖZTÜRKMEN   2010 –    Farklı İcra Ortamlarına Göre Mizah Yaratma Eylemi

BARIŞ AYDINDAĞ            2010 –    19. Yüzyıl Anadolu Sahası Aşık Şiirinde Didaktik Unsurlar

UĞUR TUNCEL                2013 –    Karagöz Oyunlarının Gelenek ve Modernizm Ekseninde Sosyo-Kültürel İncelemesi

MEHMET TUNCER         2013 –   1950-1970 Dönemi Türk Sineması Gözüyle İstanbul Mahalle Kültürü

Editörlük

Aslan, Ferhat, Efsane Şehir İstanbul, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Emeksiz, Abdulkadir, İstanbul’un Mânileri Mânilerin İstanbul’u, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Hamarat, Zehra, Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Ilıcak, Gamze, Sadi Yaver Ataman’ın Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

 Motif dergisi editörlüğü 2014-

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Taş Bebek Efsane ve Ninnileri Arasında Tematik İlişkiler” , Türk Kültürü İncelemeleri  Dergisi. The Journal of Turkish Cultural Studies, Sayı/Issue 11 (2004) Güz /Autumn, s. 149- 166. (Sezin Oktay ile birlikte)

“Are Lullabies to Sleep”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Temmuz-2011, s. 59-72.

“Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikayesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 209, Ekim 2013, s. 379-397.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Kesik Mani ve Doldurmalı Kesik Mani Adlandırmaları Ne Derece Doğrudur?”, Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu, Fethiye Belediyesi – Yaz- Ar- Bir, Fethiye, 06. 11. 2006, s.107- 114.

“Karacaoğlan Kimliği”,  38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 2007, s. 635- 646.

“Âşık Şiirinin İnsanî Değer Olarak Adalet Kavramına Bakışı”,38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 2007, s.1960- 1971.

“Modern Dünyada Mevlana İdris’in Tuhaf Adamları”,  Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslar arası Kongresi, Bakü, 14 Kasım 2008,  s.16- 22.

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

“Türk Halk Kültüründe Üzerlik”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt: XXVIII, 1998, s.229-  242.

İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928- 1998) I”, İstanbul Araştırmaları, sayı: 5, Bahar 1998, s.189- 245.

“İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928-  1998) II”, İstanbul Araştırmaları, sayı: 6, Yaz 1998, s.189- 244.

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Bibliyografya Çalışmaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XXXVI, yıl: 2008, s. 101- 156.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Efsanelerin İstanbul’u Fetih ve Fatih”, İstanbul’un Fethi, Fatih ve Dönemi Sempozyumu, Fatih Belediyesi, 28. 05. 2006, s. 148- 161.          

“Geleneksel Türk Tiyatrosunda Seyirci Odaklı İcra Farklılaşması”, Dümbüllü İsmail Efendi 110 Yaşında,İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 2007, s. 55- 68.

Diğer yayınlar

Kitaplar

Orta Oyunu Kitabı ( Haz.: Abdulkadir Emeksiz ), İstanbul, 2. bs., Kitabevi Yayınevi, İstanbul, 2007.

İstanbul Mânileri, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2007.

Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa (inceleme- metin), İstanbul, Mühür Yayınları, 2010.

Kitap İçinde Bölüm

“İstanbul Kahvehaneleri”, Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, cilt: 2, (Haz.: Filiz Özdem ), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, 123- 133.

“İstanbul Folkloru”, Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, cilt: 2, (Haz.: Filiz Özdem ), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, 255- 284.

“Türklere Özgü Bir Tür ve Şekil: Mâni”, Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası ( Editör: Yılmaz Özkaya, İbrahim Özkaya, Dr. Yaşar Kop, Kemal Alin, Dr. Metin Arıkan ), Kars, Kars Valiliği, 2011, s. 87- 100.

“Yunus Emre’nin Su İmgesini Kullanımına Dair”, Türk Kültüründe Su ( Haz.: Dr. İbrahim Akış- Ferhat Aslan), İstanbul, Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, 2007, s. 99- 102.

“Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi”, Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri (Saim Sakaoğlu Armağanı), (Ed. Metin Ergun), Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2013, s. 325-340.

“Using Anacronism for the Identification of Characters in Anecdotes: Istanbul and Bekri Mustafa”, Urban and Urbanization, Ed. Recep Efe vd., Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 317-324.

Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

“Abdî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.4-5.

“Emrah (Ercişli)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.405.

“Emrah (Erzurumlu)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.405- 406.

“Gedaî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.477- 478.

“Kâtibî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.20.

“Koroğlu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.34.

“Kul Mustafa (Kayıkçı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.39.

“Kuloğlu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.39- 40.

“Şenlik (Aşık)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.584.

“Üsküdarî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.647- 648.

“Bostanzade Mustafa Efendi”, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4008

Uluslar arası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumlar, Bilimsel Toplantılar

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “İstanbul Meddah Hikâyeleri” ( Çağrılı tartışmacı olarak ) Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, İstanbul, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17 Eylül 2011.

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler” ( Çağrılı konuşmacı olarak ) Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, İstanbul, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17 Eylül 2011.

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikayesi”,

International Association Of Central Asian Studies, Güney Kore, 11-12 Haziran 2013.

Projeler

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi 2010, İstanbul Halk Kültürü Koordinatörlüğü (AB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010 Ajansı, TÜBA distekli)

 VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Halk Bilimi

Halk Bilimi ve Küresel Kültür

Masal ve Halk Hikayesi

Seyirlik Halk Oyunları ve Diğer Verimler

Türk Halk Edebiyatı I / II (Marmara Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatına Giriş (Marmara Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatı Tarihi (Arel Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatının Ana Kaynakları

Yüksek Lisans

Türk Halk Edebiyatı Tarihi II

Seminer

Doktora

Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Problemleri

Türk Halk Nesri Tahlilleri II

Halk Edebiyatı Araştırma Metot ve Kuramları (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

Türk Halk Edebiyatı Metinlerini Okuma ve Anlama (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

İdari Görevler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunda Araştırma Görevlileri temsilciliği

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür yardımcılığı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Mal ve Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Komisyonu Başkanı ( 2015 )

Görevlendirme

İstanbul Kültür Üniversitesi ( 40 a ) 2011-2012

Marmara Üniversitesi (40 a) 2013-2014

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (40 a) 2013-2014

Arel Üniversitesi (40 a) 2013-2014

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İlesam (Yönetim kurulu üyesi)

Türkiye Yazarlar Birliği

Edebiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği ( Kurucu üye, Yönetim kurulu üyesi )

Dünya Basın Mensupları Derneği (kurucu üye, yönetim kurulu üyesi )

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ( Yönetim kurulu üyesi )

Turing

İstanbul İl Kültür Müdürlüğü SOKÜM ( Somut Olmayan Kültürel Miras ) Kurulu üyeliği

Motif Vakfı İcra Kurulu üyeliği 2014-

Türk Ocağı İstanbul Şubesi Hars Heyeti üyeliği 2014-

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Türk Ocağı Hars Heyeti Üyeliği

Milli Folklor Dergisi İstanbul Temsilciliği

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

Kapadokya Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

Hakemlikler

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Milli Folklor

Türk Kültürü İncelemeleri

  1. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri (Saim Sakaoğlu Armağanı), (Ed. Metin Ergun), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013.

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Çalışmakta olduğu alanlar

İstanbul kültürü, anonim edebiyat, Türk tiyatrosu, mizah

20/02/2015
1445 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00