EVLİYA ÇELEBİ PROGRAMI

UNESCO’nun 2011’i Evliya Çelebi yılı ilan etmesi dolayısıyla yurt çapında çeşitli kuruluşlar tarafından birçok etkinlik düzenlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu anlamlı yıl dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla 7 Haziran 2011 tarihinde Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonunda “Evliya Çelebi Programı” düzenlemiştir. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen program yaklaşık üç saat sürmüştür.

Program; Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Şeyma Güngör’ün açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Programda ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Ferhat Aslan “Evliya Çelebi’nin Hayatı ve Eserleri” adlı bir konuşma yapmıştır. Aslan, konuşmasında öncelikle Evliya Çelebi’nin hayatına kronolojik olarak değinmiş, daha sonra onun kişiliği hakkında bilgi vermiş ve son olarak da Evliya’nın seyahatlerinden ve seyahatlerinin sonucunda ortaya çıkan Seyahatname adlı eserden bahsetmiştir.

Daha sonra Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz “Kaynak Olarak Evliya Çelebi, Seyahatname” adlı bir sunum yaptı. Emeksiz öncelikle Seyahatnamenin nitelik ve önemi, Seyahatname’ye dair çalışmanın zorlukları hakkında bilgiler vermiştir. Daha sonra Evliya Çelebi’nin amaçları ve kaynaklara yaklaşımını vurgulamıştır. Son olarak da araştırmacıların Seyahatname’ye yaklaşımından bahsedip Seyahatname’yle ilgili çeşitli bilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden örnekler sunmuştur.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, edebiyat ve metinleri anlamada kaynak olması konusunda Evliya Çelebi’den bahsetmiştir. Seyahatname’nin araştırmacıların tespit edemedikleri bazı noktalara ışık tuttuğunu vurgulamıştır. Doğan, bu konuda kendi tespitlerinden bazı örnekler sunmuştur.

Oğuzhan Bozkuş isimli öğrenci “Evliya Çelebi ve İbn-i Batuta Seyahatnamelerinde Ayasofya Algısı” isimli bir konuşma yapmış ve Evliya Çelebi ile İbn-i Batuta Seyahatnameleri’nde Ayasofya’nın nasıl geçtiği mukayeseli olarak örneklerle ifade edilmiştir.

Prof. Dr. Hayati Develi ise “Evliya Çelebi Ne Söyler, Nasıl Söyler” adlı konuşmasıyla Evliya Çelebi’ye dil ve üslup açısından yaklaşmıştır. Develi, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde genel olarak nelerden bahsettiğine ve bahsettiği hususları nasıl bir dil, üslup özellikleriyle yazıya geçirdiğine değinmiştir.  Evliya Çelebi’nin kendisine has kimi zaman gerçek ve tarihi bilgilere dayanan kimi zaman ise mübalağalı üslubu hakkında bilgiler vermiştir.

Son olarak da Müzisyen Levent Güler “Evliya Çelebi ve Türk Müziği” adlı konuşmasıyla Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan müzik enstrümanları ile çeşitli makam ve usullerden bahsetmiştir.

Program, Levent Güler’in icra ettiği XVII. yüzyıl Türk müziği örnekleri ve öğrencilerin misafirlere ikramıyla son bulmuştur.

20/02/2015
709 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00