AHMET RASİM’E GÖRE ESKİ İSTANBUL’UN TİPLERİ

İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle İstanbul folklorunu tanıtmaya yönelik alanın uzmanları tarafından belli aralıklarla gerçekleştirilecek olan İstanbul Halk Bilimi Seminerleri Dizisine başlamıştır.

 

Eski İstanbul’un meşhur olmuş delileri, dilencileri, kopukları ve kabadayılarının pek çok yönüyle anlatıldığı bu toplantının amacı eski İstanbul folklorunu genç kuşaklara tanıtmaktır. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da İstanbul kültürünün bir parçası olan folklorunun tanıtılmasına ağırlık verilmiştir. Bu toplantıda İstanbul folkloru Ahmet Rasim’in eserlerinde yer aldığı şekliyle anlatılmıştır.

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olan Zehra HAMARAT tarafından konuşma gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında “Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru” adlı yüksek lisans tezini hazırlayan Hamarat’ın yaklaşık iki saat süren konuşmasına lisans öğrencileri ve akademisyenlerle beraber özellikle lisansüstü eğitimine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından programa yoğun ilgi gösterilmiştir. Gelen yoğun istek üzerine 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında da İstanbul folklorunu konu edinen ve alanın uzmanları tarafından yapılacak olan konuşmalarla devam edilmesi planlanmaktadır.

20/02/2015
557 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00