İstanbul Üniversitesi
http://turkhalkbilimi.istanbul.edu.tr/?p=6431
Export date: Mon Jun 25 13:22:46 2018 / +0000 GMT

HALK HİKÂYECİLİĞİNİN YENİ İCRA ORTAMI OLARAK SİNEMA


İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen İstanbul Halk Bilimi Seminerleri çerçevesinde 7 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 14:00'da Fulya Alıç tarafından Halk Hikayeciliğinin Yeni İcra Ortamı Olarak Sinema adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte Türk halk edebiyatı metinlerinin elektronik ortamda nasıl kullanıldığı, görsel medyaya kaynak olması açısından halk hikâyelerinin nasıl bir önem taşıdığı gibi konular üzerinde durulmuş, öğrencilere Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda bazı derslerde verilen bilgilerin elektronik ortamda nasıl kullanılabileceğine dair ufuk açıcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

2011 yılında Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Halk Hikâyeciliğinin Yeni İcra Ortamı Olarak Sinema ve Sinemaya Uyarlanan Türk Halk Hikâyeleri adlı yüksek lisans tezini hazırlayan Fulya Alıç, hikâyelerin sinemaya nasıl uyarlandığı, bu uyarlamalar esnasında nelerin değiştiği, hatta farklı tarihlerde yapılan farklı uyarlamalarda hangi motiflerin yer aldığı ya da almadığı, görsel medyaya halk edebiyatının ve özellikle halk hikâyelerinin hangi açıdan malzeme sunduğu, Türk kültürü ile ilgili hangi motiflerin halk hikâyelerinden sinemaya nasıl geçtiği gibi konular üzerinde durmuştur.

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin salonun küçük olması sebebiyle pek çok dinleyicinin bütün çabalara rağmen ayakta dinlediği konuşmaya ilgi büyük olmuş ve konuşma yaklaşık iki saat sürmüştür. İlerleyen zamanlarda öğrenciler için ufuk açıcı olan, yeni çalışma alanları konusunda bilgi veren, derslerde edindikleri bilgileri kullanabilecekleri alanlarla ilgili yol gösteren bu tür etkinliklerin öğrencilerin de isteği üzerine daha sık gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Post date: 2015-02-20 11:51:07
Post date GMT: 2015-02-20 09:51:07

Post modified date: 2015-02-20 15:59:03
Post modified date GMT: 2015-02-20 13:59:03

Export date: Mon Jun 25 13:22:46 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://turkhalkbilimi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com