HİKÂYELERİYLE TÜRKİYE’NİN TÜRKÜLERİ

İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 28 Aralık 2011 tarihinde saat 14:00’da Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odasında Hikâyeleriyle Türkiye’nin Türküleri adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat ASLAN tarafından hikâyeleri anlatılan türküler solist Meliha KILIÇ ve saz ekibi tarafından icra edilmiştir.

Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte tek bir yöre veya konuya bağlı kalınmamış, pek çok yöreden çeşitli konuları ihtiva eden türküler icra edilmiştir. Milli kültürün önemli unsurlarından olan türkülerin nasıl ortaya çıktığı, ne tür olaylar üzerine yakıldığı vb. konularda öğrenciye bilgi sunulması ve derslerde çeşitli yönleri ile ele alınan türkülerin icrasının da uygulamalı olarak gösterilmesi bakımından, etkinlik öğrenciler adına da çok faydalı olmuştur.

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda İstanbul Türküleri ile ilgili yüksek lisans tezi hazırlamakta olan solist Meliha KILIÇ öğrencilere derslerde edinilen bilgilerin yaşanan hayatın içinde uygulama alanları bulabildiğini, günlük hayatta bu bilgilerin çeşitli şekillerde değerlendirilebildiğini göstermesi bakımından da ayrıca örnek olmuştur. Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ilerleyen zamanlarda öğrencilerin daha fazla içinde bulunabileceği, öğrencileri sunumlara, konuşmalara teşvik edecek programların yapılmasına devam edilecektir.

20/02/2015
579 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00