GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU GÜNÜ

“İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Kültür ve İktisat Birliği” ortak çalışma olarak Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş önemli öğelerinden geleneksel okçuluğumuzun hatırlanması ve tanınması amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonunda 11 Mayıs 2012 tarihinde 14.30 ile 17.30 saatleri arasında “Geleneksel Türk Okçuluğu Günü” düzenlemiştir.

Geleneksel okçuluğumuzun tanınması ve dirilmesi arzusuna gönül vererek yurtiçinde konuyla alakalı birçok çalışmaya öncülük eden ve hâlen “54. Orta Geleneksel Okçuluk Topluluğu”nda çalışmalarına devam etmekte olan Turgay Tümke, “Geleneksel Türk Okçuluğu” adlı bir konferans vermiştir. Tümke’nin konferansının ardından öğrenci tebliğlerine geçilmiş ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri konuyla ilgili araştırmalarını birer sunumla paylaşmışlardır.

Öncelikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Anıl Şen, “Okmeydanı ve Kemankeşler Tekkesi” adlı bir konuşma gerçekleştirmiş, konuyla ilgili bilgilerini görsel unsurlarla süsleyerek aktarmıştır. Daha sonra yine aynı bölümde 4. Sınıf öğrencisi olan Furkan Karatopraklı “Klasik Edebiyatımızda Ok ve Yay Kavramları” adlı bir konuşma yapmış, konuyla ilgili olarak klasik edebiyatın önemli şairlerinin divanlarını inceleyen Karatopraklı bu divanlarda ok ve yay kavramlarına nasıl, niçin, hangi unsurlara bağlı olarak yer verildiği gibi konular üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Ardından Serap Altuğ adlı öğrencimiz “Destanlarımızda Ok ve Yay Kavramları” adlı bir tebliğ sunmuş, Türk destanlarında ok ve yay kavramlarının hangi amaçla kullanıldığı konusunda değerlendirme ve tespitlerini aktarmıştır. Öğrenci tebliğleri çerçevesinde son olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Cenk Küçük “Yeniçeri Ortaları ve Solaklar” adlı tebliğini sunmuş, konuyla ilgili yapmış olduğu araştırmalar sonucu edinmiş olduğu tespitlerini ilgililerle paylaşmıştır.

Konferansın ve öğrenci tebliğlerinin ardından “İçinden Ok Geçen Türküler” adlı Halk Müziği Dinletisi gerçekleştirilmiştir. Dinleti çerçevesinde bağlamada Kazım Ünür ve Koray Burak Erdemir, kavalda Hasan Bilgilioğlu solist Meliha Kılıç’a eşlik etmiştir. Ok ve yay kavramlarına çeşitli şekillerde yer veren pek çok türkü icra edilmiştir.

Dinleti sonrasında Turgay Tümke ve ekibi ok atışları gerçekleştirmiş, anlatılanları uygulamalı olarak da ilgililere sunmuştur.

Geleneksel Türk Okçuluğu Günleri adlı etkinlik öğrencilerin de sunumları ile katılımının sağlanması, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğin genç nesillere akademik araştırmalar yapan bir kurumun çatısı altında hatırlatılması, bu geleneğe karşı ilgi uyandırılmaya çalışılması bakımından çok faydalı olmuştur.

20/02/2015
657 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00