TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE KADIN

İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üçüncüsü düzenlenen İstanbul Halk Bilimi Seminerleri çerçevesinde 27 Kasım 2012 tarihinde saat 14:00’da Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Esra Öner tarafından Türk Halk Hikayelerinde Kadın adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte Türk halk edebiyatının önemli türlerinden olan halk hikayelerinde kadın konusunun nasıl ele alındığı, destandan halk hikayesine geçiş sürecinde kadın unsurunun anlatımında ne gibi değişimler yaşandığı üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili olarak İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora tezi hazırlamış olan Dr. Esra Öner çalışması esnasında edinmiş olduğu tecrübeleri özellikle Türk Halkbilimi alanında uzmanlaşmak isteyenlerle paylaşmış, onlara tavsiyelerde bulunmuştur. Özellikle lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin katıldığı program bu yönüyle öğrenciler için ufuk açıcı olmuştur.

20/02/2015
656 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00