Derleme Faaliyetleri

İstanbul Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ile koordineli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine derleme ödevleri verilmektedir. Bu bağlamda Türk halk edebiyatı anabilim dalından ders alan öğrenciler tarafından, halkbilim, mitoloji-efsane, halkbilimi ve küresel kültür gibi derslerde sahada derleme çalışması yapılmakta, bu derlemeler halkbilim derleme yöntemlerine göre hazırlanıp CD’lere kaydedilmiş halde merkez arşivine dâhil edilmektedir. Derleme faaliyetleri sonucu elde edilmiş veriler 2014 yılı içerisinde merkez arşivine elektronik olarak kaydedilerek halkbilim alanında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere tasnif edilmeye başlanmıştır.

20/02/2015
720 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00