Bibliyografya Çalışmaları

Yine İstanbul Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ile koordineli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bibliyografya ödevi verilmektedir. Bu ödevler neticesinde başta halkbilim olmak üzere, edebiyat, tarih, tasavvuf, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanlarında onlarca süreli yayın taranmış ve taranmaya da devam edilmektedir. 2014 yılı içerisinde bu çalışmalar merkez tarafından oluşturulmuş özel formatlarla elektronik ortamda kayıt altına alınıp daha sonra yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere bibliyografik künye listeleri oluşturulmuştur.

20/02/2015
705 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00