İSTANBUL SEMİNERLERİ – 10

seminer_01_sosyal-medya

İÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği İstanbul Seminerleri’nin onuncusu 25 Ekim 2017 tarihinde 13.30’da Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası’nda gerçekleşti. Programın açılış konuşmalarını Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ve Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz yaptı.

Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin İstanbul üzerine yaptığı çalışmalarda İstanbul folklorunun öneminin ortaya çıktığını söyledi. İstanbul’un efsanelere, halk hikâyelerine, türkülere konu olmasına dikkat çekerken medeniyetimizin de özü olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi.

İstanbul Seminerleri’nin alanında uzman kişilerce ayrı bağlamlarda gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, genç araştırmacıların yaptıkları çalışmaların duyurulması ve bu alanda çalışmak isteyenler için de bir yol gösterici olması açısından da önemli olduğunu belirtti. İstanbul folkloruna akademik alanda çok geç dokunulmuş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, bu alanın daha fazla çalışılması gerektiğini vurgularken bugün üzerinde durulacak konulara bakıldığında spor folklorunun da akademik alanda daha yakından çalışılan bir konu olmasının sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Meltem Deniz Doğan, “Tribün Folkloru”adlı çalışmasını soru-cevap şeklinde hazırladığını belirtti. Doğan, çalışmanın taraftar, tezahürat ve halk bilimi olmak üzere 3 boyutta incelendiğine dikkat çekti. “Tezahürat metinlerinin şekilleri de halk yaratmalarına benziyor mu?” sorusunun ve bu sorulara aranılan cevapların orijinalliğini de bu çalışmayla ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi. Aynı zamanda taraftarın olduğu her yerde davulun olduğunu görebildiğimizi ve şiirlerin bunun yardımıyla tezahüratlara uyarlanmasında içselleştirmeyi de sağladığını belirtti. Bunlara ek olarak tezahüratların halk bilimiyle ve diğer bilimsel disiplinlerle olan bağlantısından folklorun mahiyetinin ne derece önemli olduğunun çalışmayla beraber ortaya çıkarılmaya çalışıldığının altını çizdi.

Daha sonra sözü alan Nuh Bektaş “Folklor ve Metinlerarasılık” çalışmasını anlattı. Çalışmada öncelikle metinlerarasılık kavramın ne olduğunun altını çizdi. Metinlerarasılığın bir bakış açısı olduğunu, olay örgüsü ve anlatma şekillerinde çeşitli değişiklikler olabileceğini, aynı zamanda folklora da anlayış bakımından yabancı olmadığını söyledi. Bu kapsamda metnin ne olduğu sorusunu sormamıza yardımcı olduğunu belirtti. Bununla beraber “Metin yaklaşımlarında sadece yazılı ve kayda alınmış nesneleri mi yoksa anlam içeren her nesneyi mi metin diye tanımlayabiliriz?” sorularını sormamıza da yardımcı olacağını belirtti. Çalışmanın, bir metnin sadece kendinden ibaret olup olmadığını tartışmamıza olanak sağladığının altını çizen Nuh Bektaş, metnin başka metinlerle nasıl bağlantıları olabilir sorularını sormamızı ve araştırmamızı sağlayacak mahiyette olduğuna dikkat çekerken çeşitli örneklerle sağlamlaştırılan çalışmanın önemini vurguladı. Folklorun ve metinlerarasılık kavramının sadece kendi alanını değil pek çok sanat dalını da etkileyecek niteliğe sahip olduğunu belirterek konuşmasına son verdi.

dsc_0866_1200x800 dsc_0869_1200x800 dsc_0879_1200x800 dsc_0882_1200x800 dsc_0883_1200x800 dsc_0897_1200x800 dsc_0910_1200x800 dsc_0915_1200x800

İstanbul Seminerleri – 10

27/10/2017
260 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00