50 YILDIR “MERAK” PEŞİNDE

sabri-koz

 

İÜ Türk Halkbilimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi ve İÜ Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümünün ortak düzenlediği “50 Yıldır Merak Peşinde: M. Sabri Koz” adlı program 21 Aralık 2017 tarihinde saat 15.30’da Kâtip Çelebi Amfisinde gerçekleşti. Programın açılış konuşmalarını İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İÜ Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Necdet Neydim ve Türk Halkbilimi Uygulama Ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz  yaptı.

Sabri Koz konuşmasına kendisini tanıtarak başladı. Kendisini heveskâr, fakat sadece bir heveskâr değil, meraklı bir heveskâr; meraklı bir heveskâr değil, meraklı bir heveskâr ve talebe olarak tanımlayan Sabri Koz kütüphanelere merakının küçük yaşlarda başladığını söyledi. 17 yaşında Sakarya’da öğretmen olduğunu belirterek köylerde derleme yaptığının altını çizdi. Her şeyi yerinde görerek orijinal bilgiler elde ettiğini vurguladı. Editörlük deneyimlerini anlatırken aynı zamanda hocaları ile birlikte çeşitli okumalar yaptığının altını çizdi. M. Sabri Koz, Orhan Şaik Gökyay’ın öğrencisi olduğunu vurgularken aynı zamanda hocasıyla olan anılarından bahsetti.

20 yaşında sahafların müşterisi olduğunu belirten M. Sabri Koz ilk yazma kitabını, ilk cönkünü Sahaflar Çarşısında bir tezgâhtan aldığını söyledi. Kitaplığındaki her yazmanın bir hikâyesi olduğunu anlatırken bu yazmaları toplayarak bir kütüphane oluşturduğunu vurguladı. Cönk, mecmua ve defter arasındaki ayrımların nasıl yapılması gerektiğine dair bilgilerini paylaştı. Kitapların isimlerini içeriklerinden değil, şekillerinden aldıklarını belirtti. Özellikle gençlerin çok çalışması ve çok okuması gerektiğini aynı zamanda kütüphanelerden olabildiğince yararlanmaları gerektiğinin önemine dikkat çekti. M. Sabri Koz konuşmasına Nasreddin Hoca fıkrasından bir örnek vererek son verdi. Program M. Sabri Koz’ a Prof. Dr. Hayati Develi tarafından plaket verilerek sona erdi.

Fotoğraflar:

50 Yıldır “Merak” Peşinde

15/12/2017
311 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00