Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla faaliyetlerine başlamıştır. Merkezimiz özellikle İstanbul Folkloru alanında yoğunlaşmakla birlikte Türk halkbilim genel çatısı altında çeşitli seminer, araştırma, inceleme, arşivleme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Seminerleri adı altında bir dizi çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılım ve araştırmalarıyla Türk halkbilimi kapsamına giren çalışma kadrolarında görsel, işitsel ve yazılı arşiv faaliyetleri yürütülmekte, alanla ilgili süreli yayınlardan bibliyografik künye çalışmaları devam etmektedir.